Sänk elförbrukning i villa

Majoriteten av villor idag värms upp med värmepump av något slag.
Det dyraste och mest energikrävande för en värmepump är att tillverka varmvatten då den ska höja temperaturen från ca 8 grader till 60.

Det är därför lönsamt att återvinna så mycket avloppsenergi som är möjligt.
Det viktigaste är att installera en MM-Växlare på duschstammen. Det ger mest effekt då vi duschar länge och det går åt mest varmvatten där.
Dessutom återvinns varmvattnet samtidigt som det förbrukas. Finns det möjlighet ska man även installera MM-Växlare på kök och tvättstuga då det också kommer ge en jämnare effekt till värmepumpen sett över dygnet. Ibland går alla avloppsstammar ihop till en gemensam stam innan den försvinner ner i golvet. Då räcker det med en MM-Växlare totalt. Är dina avloppsstammar utspridda i huset kan du behöva sätta en växlare på varje stam.

Om ditt hus är nyare eller ska byggas nytt så står huset ofta på en bottenplatta i betong. Då kommer du antagligen inte åt avloppsstammen i huset.
Då kan du bygga en kasun utanför huset, runt avloppsröret och installera MM-Växlaren där. Se till att du förbereder med två rör för tappvatten dit.
Dem ska gå mellan kasun och apparatrum. Rören ska ha minst samma dimension som ditt tappvattensystem kräver för att klara flödet i huset.
Oftast blir det 22-28 mm men kontrollera det innan installation med den ansvariga som ska koppla in växlaren.

Ta vara på värme från avlopp och dusch

Genom att återvinna energin ur avloppet sänker du dina energikostnader.
Du har redan betalt för att skapa varmvatten så varför inte ta vara på det igen innan du skickar ut det ur huset?

Duschen gör åt mest varmvatten och energi i ditt hus så den stammen är viktigast att installera en MM-Växlare på.
Kan du få med kök och tvättstuga så kommer det löna sig många gånger om.

Borrhålsräddare

Om du har ett befintligt borrhål till din bergvärmepump som är för grunt så kan inte värmepumpen få ut mer energi ur det hålet.
Värmepumpen använder då mer el för att klara uppvärmningen.

Du kan då installera MM-Växlare på dina avlopp och leda in vätskan från borrhål till växlare och sist till värmepumpen.
Då höjer vi temperaturen och förlänger borrhålet.

Värmepumpen behöver inte jobba lika hårt och du kommer spara mycket pengar tack vare lägre energiförbrukning.
Den kommer också hålla längre tid då kompressorn belastas mindre.