Energiförbättrande åtgärd i idrottsanläggningar

MM-Växlaren är som effektivast när det rinner varmvatten genom den samtidigt som det finns ett nytt varmvattenbehov. Det händer alltid när duschen är igång. Därför är det passande att installera MM-Växlare i idrottsanläggningar och badhus där det duschas mycket. Oftast är det största problemet vid dimensionering av värmesystem till idrottsanläggningar, att det ska klara av ett enormt flöde av varmvatten på kort tid. Tex efter match när två idrottslag ska duscha samtidigt.

Om vi då återvinner 25% av energin så kan anläggningen dimensioneras ner lika mycket men ändå kunna leverera tillräckligt med varmvatten. Det kan resultera i att installationskostnaden blir detsamma eller billigare, men dom löpande energikostnaderna sänks tack vare återvinningen. Därför ska man aldrig se installation av avloppsvärmeväxlare som en ren kostnad. Det kan bli billigare när man planerar allt rätt från början.

För att optimera återvinningen är det bäst om duscharna byggs en våning ovanför apparatrum. MM-Växlaren är dubbelt så effektiv stående och då behöver vi ett våningsplan i skillnad för att kunna installera den stående. Man ska därför ha med sig det redan vid projektering att omklädningsrum bör vara placerade en våning upp i lokalen. Därför är bästa placering på omklädningsrummen rakt ovanför apparatrum. Det blir kort rördragning och inga energiförluster.

Värmeåtervinning från duschar

Det är idealiskt att installera MM-Växlare i en fastighet där det idrottas då det duschas väldigt mycket i just dom lokalerna. Genom att installera växlaren efter duscharna kan vi sänka varmvatten-kostnaden med 25%.
Driften är helt gratis och det kommer dessutom finnas mer
varmvatten-kapacitet än innan.

Det är inte ovanligt att apparatrummet är dimensionerat för klent och då tar varmvattnet slut innan alla duschat färdigt. När vi återvinner avloppsenergin så ökar vi volymen varmvatten vilket också är en stor vinst.