Energioptimering av stora fastigheter

Återvinn värme från restauranger och kök

Kontorslokaler och lagerlokaler förbrukar oftast inte så mycket varmvatten.
Så där är det inte prioritet att installera MM-Växlare. Men har ni restauranger, kök eller duschar i fastigheten så är det där ni ska hitta avlopps-stammarna.

Restauranger diskar och skickar ut enorma mängder varmvatten som ni ska återvinna. Troligtvis är detta eran dyraste hyresgäst sett till driftkostnader.
Med MM-Växlaren kan ni sänka den varmvattenkostnaden med 25%

Förbättra uppvärmning i hus och fastigheter

Enligt svensk byggstandard har vi idag nått en platå för hur vi bygger energioptimerade fastigheter.

Väggarna kan vi inte bygga tjockare för det tar för mycket boyta.
Fönster och dörrar är så täta dom kan bli. Ventilationslösningar blir ca 1% effektivare med nya lösningar. VVC’n kan vi inte göra något åt för det ska fram 55 grader till tappställena oavsett.

Men majoriteten tänker inte på att vi kan återvinna avloppsenergin.
Det är energi som vi redan har betalat för, så alla borde återvinna det precis som med ventilationen.

Det är varken krångligt eller dyrt. Det gäller bara att hitta rätt plats på avloppsstammen i fastigheten. Det blir också en lägre påfrestning för fastighetens värmecentral då den får jobba med högre temperaturer än tidigare.

Vi kan nu även koppla ihop MM-Växlare med en värmepump och förvärma till-luften till fastigheten via ett värmebatteri istället för att driva det med el eller fjärrvärme. Alltså kan ventilationen bli ännu mer energioptimerad tack vare avloppsenergin.

Spara energi och pengar med värmeväxlare

Varje år skickar vi ut över 11,8 miljarder kWh i avloppet bara i Sverige.
Det är orimligt mycket energi som går till spillo.
Vi kan ta vara på den energin och skapa ny värme eller varmvatten igen.

Alla fastigheter har olika förutsättningar. Därför är det svårt att säga exakt hur mycket energi just din fastighet kan spara med MM-Växlaren.
Men du kan räkna med att det sänker dina varmvattenkostnader med 25%. Om du inte vet vad enbart ditt varmvatten kostar så kan man istället titta på den totala värme- och varmkostnaden för fastigheten.
Där kan du sänka kostnaden med 10-15% årligen.

Installationen av MM-Växlare är så pass billig investering så den är återbetald inom 2-8 år beroende på hur fastigheten är byggd och hur mycket varmvatten som förbrukas.
Det som avgör installationskostnaden är hur långt det är mellan apparatrum och MM-Växlare.

Väljer du dessutom att koppla växlarna mot en värmepump kommer du spara ännu mer energi.

Fastighetens driftnetto ökar ordentligt med denna investering.
Det gör också att fastighetsvärdet ökar ännu mer.

Se följande exempel
Energikostnad: 1.000 000
Besparing: 100 000
Avkastningskrav: 4%
Värdesökning: 2.500 000

Din fastighet blir då värd 2,5 miljoner mer tack vare installation av MM-Växlare.
Du kan då belåna den värdeökningen och fortsätta köpa fler fastigheter.
Att samtidigt göra något bra för miljön är en stor bonus såklart.