Energibesparande åtgärd för BRF

Alla som bor i BRF vill samma sak. Ha så låg hyra som möjligt.
Genom att återvinna avloppsenergin kan föreningen sänka sina energikostnader och då också sänka hyran lika mycket.

När hyran och driftkostnaderna sänks så kommer också bostadsrätterna att öka i värde. Föreningen kan också visa upp att det är en hållbar förening som tänker på miljön. Det gör att det blir ännu mer attraktivt att bo i denna förening. Första steget för att återvinna avloppsenergin är att lokalisera sina avlopps-stammar. När det är gjort ska det sättas upp en plan på vart man kan installera MM-Växlare och vilket inkopplingsalternativ som är bäst i just er fastighet.

Här bör föreningen ta hjälp av en duktig VVS-Installatör, VVS ingenjör eller av oss för att hitta bästa alternativet.
Man får då se till hur fastigheten är uppbyggd med avlopps-stammar, tappvatten och värmesystem.
Det enklaste och billigaste alternativet är att värma upp kallvatten till varmvatten.
Det mest lönsamma är att koppla ihop MM-Växlare med värmepump. Då kan hela fastigheten värmas upp med hjälp av avloppsenergi.

Installera en avloppsvärmeväxlare

Fördelen med MM-Växlaren är att dom boende störs knappt av installationen då den utförs snabbt och enkelt av VVS-Installatörer.
Den mesta rördragningen kan förberedas eller utföras utan att avlopp och vattnet stängs av i fastigheten.

Installation av växlaren kräver max 1h avstängt vatten per stam.
Installatörerna sågar bort den bit av avloppet som ska ersättas med MM-Växlaren. Sen skjuts den på plats och ansluts till rörstråket.

Förvärmning av varmvatten

Det här är nu den vanligaste inkopplingsmetoden.
Innan kallvattnet går in i tex fjärrvärmeskåpet för att bli varmvatten så skickar man det in i botten på växlaren istället.
Sen drar man rör från toppen av växlaren, tillbaka samma väg in i fjärrvärmeskåpet.
På så vis skapar vi förvärmt varmvatten gratis genom att återvinna det förbrukade avloppsvattnet.