Spara pengar vid stambyte

Stambyte behöver göras i fastigheten när rören till kök och badrum börjar bli gamla och dåliga, för då är det risk för läckage och stora, dyra skador kan komma. Det undviks genom att antingen renovera stammarna om det går. Men det är en kortsiktig lösning. Den bästa lösningen är att göra ett stambyte.
Alla avlopp- och tappvattenledningar byts ut till alla lägenheter och då renoveras badrummen till ny standard.
I det läget ska du passa på att installera en MM-Växlare på varje stam när man ändå gör jobbet. Själva momentet med att installera växlaren tar bara några minuter för en VVS-Installatör och tar inte mer plats än vad ordinarie avloppsstam hade tagit ändå.

Den extrakostnaden att installera MM-Växlare i ett sånt projekt är väldigt låg då arbetarna redan är på plats och det blir inte mycket extraarbete när alla rör ändå dras om från början. Man ska då installera växlarna på lägsta möjliga punkt. Oftast blir det i källaren för då får man med alla hushåll. Istället för att stambytet ses som en stor kostnad blir det istället en investering för fastighetsägaren. När allt är renoverat så kommer fastigheten sänka sina energikostnader avsevärt. Det sker tack vare att MM-Växlaren återvinner energin ur avloppet och skapar nytt varmvatten.

Dessutom stiger fastighetsvärdet när driftkostnaden sänks. I detta fall när man både höjer standarden i lägenheterna och sänker driftkostnaden kommer fastigheten öka i värde ordentligt.

Investera långsiktigt vid stambyte

Ett stambyte är en stor och ofta tråkig utgift. Hyresgästerna blir också lidande med stora renoveringar under flera veckors tid. Passa då på att göra stambytet till en positiv investering.
Installera MM-Växlare på alla stammar och återvinn all den energi som bara spolas rätt ut i gatan idag. Den investeringen kommer troligtvis bli din snabbaste återbetalda energi-investering som går att utföra. Du som fastighetsägare kan också visa att du tänker hållbart och miljövänligt och det ger positiva signaler vilket höjer ditt varumärke och fastighetsvärde.
Du kan även passa på att koppla växlarna till en värmepump för att öka besparing och effekten ännu mer.

Ta vara på spillvattenvärme när chansen ges

Det är vid stambyte som det är absolut billigast att installera MM-Växlare. Därför bör du passa på att återvinna spillvattenvärmen när du ändå gör den renoveringen.
Istället för att montera ett plaströr längst ner på stammen så monteras MM-Växlaren istället.
Nya tappvattenrör kommer också dras till varje stam så där blir det ingen större extra kostnad heller att ansluta MM-Växlarna.