Vår värmeväxlare är testad av RISE

SP (Sveriges Provningsanstalt) heter numera RISE (Research Institute of Sweden AB)
RISE är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.
2013 utförde RISE en provning av MM-Växlaren. RISE mätte effekter på både stående och liggande växlare.
Provningen visade att stående växlare lämnar dubbelt så mycket effekt som liggande.
Därför förespråkar vi alltid stående montage om möjlighet finns.
Vid liggande montage krävs dubbelt så lång växlare för att nå samma energiåtervinning.

Vid provningen användes en MM-Växlare, dimension 110 mm, 1600 mm lång med 22 mm anslutning.
I botten kopplades kallvatten och i toppen gick det förvärmda vattnet vidare till en varmvattenberedare som höll 60 grader.
Till sist rann vattnet ut genom en termostatblandare som släppte ut 37 gradigt vatten i 10 l/min som rann ner i växlaren igen.
Vi har alltså testat vad en vanlig duschning ger i effekt.

Stående
Kallvattnet in i MM-Växlaren höll 8 grader
Ut ur toppen kom 20,6 grader.
MM-Växlaren ökade kallvattnets temperatur med 12,6 grader
konstant under hela duschningen.
Det är 12,6 grader som vi värmt upp helt gratis.
Effekt: 5,13 kW

Liggande
Kallvattnet in i MM-Växlaren höll 7,6 grader
Ut ur toppen kom 14 grader.
MM-Växlaren ökade kallvattnets temperatur med 6,4 grader
konstant under hela duschningen.
Det är 6,4 grader som vi värmt upp helt gratis.
Effekt: 2,15 kW