Installation av avloppsvärmeväxlare

Gör så här

  1. Såga bort befintligt avloppsrör lika långt som växlaren är lång + 1cm.
  2. Trä på dom två gummimanschetterna på avloppsröret
  3. Lyft in växlaren på plats
  4. Skjut gummimanschetterna på växlaren och dra åt skruvarna
  5. Koppla på dom två andra anslutningsrören till fastighetens rörsystem
  6. Montera 3st kulventiler och en manometer vid växlaren för att skapa en bypass för att kunna kontrollera att växlaren är tät i framtiden.
  7. Isolera växlaren

Förvärmning av varmvatten

Det här är den vanligaste inkopplingsmetoden.
Kallvattnet flödar först via växlaren för att förvärmas.
Sen åker det in i tex värmepumpen eller fjärrvärmeskåpet för att  slutligen värmas upp till rätt temperatur.
Installeras flera växlare i samma fastighet så kopplas dom parallellt.
Då är det viktigt att installera injusteringsventiler så att det blir lika mycket flöde genom alla växlare.

Förvärmning av kallvatten

Ibland kan det vara för långt mellan växlare och apparatrum vilket gör installationen för dyr. Eller rent av omöjligt pga hur fastigheten ser ut.

Då kan man istället låta bli att dra nya ledningar från apparatrummet.
Där varje stam går upp i fastigheten låter man istället kallvattnet gå igenom växlaren och sen tillbaka på stammen som förvärmt kallvatten.

Detta gör att det går åt mindre varmvatten då termostatblandaren automatiskt använder mer av det förvärmda kallvattnet. Det förvärmda kallvattnet kommer inte upp i mer än +25grader och räknas fortfarande som kalltvatten.

Det innebär att det inte kommer finnas riktigt kallt vatten till dessa tappställen.
Därför rekommenderar vi att bara göra detta på badrumsstammar.
För i kök vill man kunna få riktigt kallt vatten ur kranen.

Förvärmning av Köldbärarvätska – Borrhålsräddare

Den effektivaste och mest lönsamma metoden är att koppla MM-Växlare till en värmepump. Normalt jobbar en bergvärmepump med 0-7 grader på vätskan från berg/mark. Men har du förvärmt brinevätskan med avloppsenergi så kan den uppnå 20 grader istället. Det gör att värmepumpens COP ökar markant. Det blir billigare att värma upp varmvatten och värme till fastigheten. Värmepumpen kommer också hålla längre då den inte måste jobba lika hårt.

Idag vet vi att många gamla energihål är underdimensionerade.
Tidigare har man varit tvungen att borra ett nytt energihål, men det tillför stora kostnader. Ibland är det inte ens möjligt pga platsbrist.
Nu kan man istället installera MM-Växlare på dom avloppsstammar där det används varmvatten. Man kopplar då köldbärarledningen från energihålet, genom MM-Växlarna och sen in i värmepumpen.
Då har vi skapat en borrhålsräddare och vi återvinner avloppsenergin samtidigt.

Förvärmning av ventilation

Om det finns möjlighet att ta sig med rör från avlopps-stammarna till fläktrummet så kan vi kombinera ventilation med avloppsenergi.

Vi återvinner avloppsenergin genom att förvärma brinevätska
i MM-Växlare i nedre våningsplan.
Den förvärmda vätskan flödar till en värmepump som värmer upp det ytterligare. Sen går rätt temperatur till fläktrummet och värmer
till-luften via ett värmebatteri.
Därefter sprids värmen ut i fastigheten via ventilationskanalerna.

Du kan på så vis värma upp hela fastighetens till-luft med energi som spolas ut i avloppet.

Dimensionera värmepumpen rätt så kan den också tillverka allt varmvatten.

Förvärmning med FTX aggregat

Samma sak som med ovanstående inkoppling men här visar vi hur ett FTX aggregat kan optimeras med MM-Växlare.

Installation med plattvärmeväxlare

Om det finns krav på att ha dubbla skydd för tappvattnet mot avloppsvattnet så installeras en plattvärmeväxlare i systemet.
MM-Växlarna installeras då som en egen krets med en pump för att få cirkulation. Antingen får det pumpa konstant eller så kopplas pumpen till en givare som startar pumpen när det används varmvatten i fastigheten.

Värmepump utan borrhål

Om fastigheten har stor förbrukning av varmvatten kan MM-Växlaren installeras istället för ett borrhål till en värmepump.
För att det ska fungera över tid måste överskottsenergin lagras i en tank.
Då har värmepumpen alltid energi att jobba med, även om det inte rinner varmvatten i avloppet just när värmepumpen går.
Denna inkoppling är optimal om man inte får borra eller att det passar bäst att placera värmepumpen mitt i fastigheten.