Vanliga frågor och svar

Kan man koppla en avloppsvärmeväxlare till flera lägenheter i tex ett hyreshus?

Det går utmärkt att koppla upp till 8 lägenheter på samma avloppsstam till en värmeväxlare utan tryckfall i vattenledningen. Har man flera avloppsstammar kan man parallellkoppla flera avloppsvärmeväxlare bredvid varandra.

Kan man inte helt enkelt gräva ner avloppsvärmeväxlaren i marken utanför huset om man inte har en källare att montera den i?

Det går bra, men då måste man bygga en isolerad ”kasun” där man lägger växlaren. Man behöver också kunna dra isolerade slangar till och från växlaren in i huset.

Vilket är bäst, att installera växlaren stående eller liggande?

Testet som vi gjorde på SP, numera RISE, visar att växlaren är dubbelt så bra när den är stående pga att större yta i växlaren blir utsatt för avloppsvärmen. Ibland har man inget val än att placera växlaren liggande men då får man försöka att göra den så lång som möjligt. Vi rekommenderar minst 2m lång vid liggande montage.

Vatten är ju ett livsmedel, är det verkligen bra att förvärma det i en avloppsvärmeväxlare?

Enligt testet på SP, RISE, så blir det förvärmda vattnet inte varmare än 22 grader, då räknas det fortfarande som kallvatten.

Finns det risk att färskvattnet kan smittas av avloppsvattnet i värmeväxlaren?

Växlarna tillverkas av 2-3mm tjocka kopparrör som är godkända för dricksvatten. Skulle det mot förmodan gå hål någonstans så kan inget avloppsvatten tränga in till vattensidan eftersom vattnet har ett så högt tryck.

Får man verkligen utvinna värmen ur avloppsvattnet för kommunen?

Ja, det får man så länge man inte släpper ut kallare vatten i avloppet än vad inkommande kallvatten är.

Behöver man isolera avloppsvärmeväxlaren?

Om växlaren placeras i ett uppvärmt utrymme så måste den kondensisoleras med typ Armaflex. Om den monteras i en ”kasun” ute i mark så rekommenderar vi att den värmeisoleras.

Kan man värma annat media än vatten?

Man kan använda växlaren på många olika sätt, den går utmärkt att använda i ett befintligt återvinningssystem med eller utan värmepump.
Man kan dessutom förvärma köldbärarvätskan till en värmepump om man har för dåligt borrhål.