Spara pengar med en värmeväxlare på avloppet.
Få var fjärde dusch gratis!

Varmvatten är ett måste idag i alla fastigheter men det innebär en stor kostnad.
Nu kan vi sänka den kostnaden genom att återvinna energin ur avloppet innan det lämnar fastigheten.
Genom att installera avloppsvärmeväxlare så gör vi inte bara en besparing ekonomiskt. Vi gör också miljön en stor tjänst.
Vi kan sänka energiåtgången drastiskt på ett enkelt sätt.
För att bli hållbar i framtiden krävs det att vi återvinner energin ur avloppet.

Vad är en värmeväxlare?

Det är en växlare i tubform som placeras på avloppsstammen och återvinner avloppsenergin. Man kan sen använda den energin till att skapa varmvatten eller värme till fastigheten.

Hur fungerar en värmeväxlare?

Vatten eller brinevätska flödar i det yttre röret och blir uppvärmt av avloppsvattnet som flödar i det inre röret. Växlaren är tillverkad i koppar för att få ut mesta möjliga energin.

Provad
på RISE

RISE (Research Institute of Sweden AB) är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.

Varför man ska välja
MM-växlaren

 • Sänker varmvattenkostnaden med 25%
 • Billig investering, avbetalad inom 2-8 år
 • Beräknad livslängd minst 40 år
 • Snabb och enkel installation
 • 100% Återvinningsbar
 • Installeras stående eller liggandes.
 • Passar alla värmesystem
 • Passar i både befintliga och nya hus
 • Gratis drift
 • Inget underhåll
 • Ingen flödes-strypning
 • Ökar fastighetsvärdet

PDL Brämhult Källbäcksrydsg 30 Borås

Här återvinns allt avlopp som spolas ut i fastigheten.
Vi förvärmer allt varmvatten via MM-Växlaren.
Det sänker kostnaden och miljöpåverkan när det duschas.